تبلیغات
فروشگاه اینترنتی سی | خرید اینترنتی | خرید پستی - خرید پستی آموزش سالیدورک 2016

خرید پستی آموزش سالیدورک 2016

آموزش سالیدورک 2016 - اورجینال


بیش از 1500 دقیقه آموزش تصویری سالیدورک

- بیش از330دقیقه آموزش جامع سالیـدورک 2016 با دوبـله فارسی از کمپـانی معتبر و جهـانی لینـدا

- آموزش تکنیک های عملی برای استفاده در آزمونهای سالیدورک با دوبله فارسی از کمپانی معتبرو جهانی لیندا

- بیش از 450دقیقه آموزش سالیدورک 2014 بصورت پروژه - محور به تدریس استاد حسین پور کارشناس ارشد مکانیک

- بیش از600دقیقه آموزش سالیدورک 2011 بصورت پروژه - محور به تدریس استاد حسیـن پور کارشناس ارشد مکانیک- مدل سازی چکش

- مدلسازی پره های پنکه

- مدل سازی قطعات موتور

- فرمول نویسی، پیکر بندی و استاندارد سازی

- طراحی چرخ دنده مارپیچ


به همـراه نرم افـزار


سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2016

1- مقدمه

2- دسترسی به فایل های تمرین

3- آشنایی با محیط نرم افزار

4- بررسی چگونگی شروع کار

5- انتخاب Template های مورد نظر

6- آشنایی با ساختار سالیدورک

7- آغاز کار از مرحله اسکچ کشیدن

8- ساخت Assembely با استفاده از part

9- تهیه نقشه از قطعاتی که در Assembely کشیده شده اند

10- مدل سازی در سالیدورک

11- طراحی قطعه با اسکچ

12- برقراری ارتباط بین چند اسکچ

13- تبدیل یک اسکچ به دو یا سه ابجکت توسط

Extrude feature

14- ایجاد تغییرات به روش Extrude cut feature

15-حجم دادن توسط دستور Revolved

16- کاربرد های Revolved cut

17- متریال دهی به حجم ها

18- محاسبه وزن دقیق حجمها توسط برنامه سالیدورک

19- محاسبه تغییرات مورد نیاز برای طراحی در سالیدورک

20- ابزار رسم خط یا Center line

21- روش های کشیدن یک مستطیل

22- ابزار های رسم دایره

23- ابزار رسم Slots and ellipses

24- ابزار رسم چند ضلعی

25- امکان نوشتن روی یک حجم

26- روش های دسترسی به Equation

27- رسم منحنی های نرم به وسیله ابزار Spline

28- بررسی ابزار های Trim و Extend

29- استفاده از ابزار Offset

30- جابجایی و تغییر اندازه اشیا در سالیدورک

31- پاک کردن و بازگردانی اشکال کشیده شده

32- قرینه سازی یک یا چند شکل توسط دستورMirror

33- امکان ایجاد Pattren های خطی و دایره ای

34- اندازه گزاری مناسب نقشه ها

35- تهیه یک اسکچ از اشکال طزاحی شده قبلی

36- گرد کردن گوشه ها توسط ابزار Fillet

37- ایجاد صفحه ها با زاویه خاص

38- ساخت محور ها به روش های مختلف

39- ساخت Coordinate System دلخواه

40- دادن گوشه های نرم به حجم ها توسط ابزار Fillet

41- کار با ابزار Chamfer

42- شیب دادن دیواره های حجم از بیرون یا داخل

توسط ابزار Draft

43- امکان ایجاد ضخامت یک برای یک حجم و خالی

کردن اجسام

44- حجم دهی توسط ابزار Mirror

45- ایجاد Pattern خطی

46- ایجاد Pattern دایره ای

47- بررسی Loft Tools

48- تعریف Loft بر اساس خطوط راهنما

49- خصوصیات Loft Cut

50- امکان ادامه یک پروفایل در یک مسیر به منظور

افزایش حجم توسط دستور Swep

51- تعیین مسیر برای دستور Swept Cut

52- حک یک اسکچ بر روی اجسام

53- طراحی با اشکال پیچیده با استفاده از

Ficher Boundary Boss

54- ابزار فصل مشترک یا Intersect Tool

55- چند ورژن مختلف از یک قطعه

56- ایجاده حفره هایی با یک شکال استاندارد

57- بررسی دقیق ابزار Hole

58- قابلیت های حفره در اجسام

59- بررسی و تعریف یک Block

60- کار روی block و کار کردن روی یک حفره

61- مکانیزم های تکرار شونده در block

62- ایجاد یک assembly در سالیدورک

63- بررسی نوار ابزار های assembly

64- فیکس کردن قطعات برای اجرای assembly

65- مونتاژ چند assembly با هم

66- بررسی pattern ها

67- کار بر روی نمونه pattern دایره ای

68-استفاده از نمونه های استاندارد تعریف شده در نرم افزار

69-دانلود قطعات آماده از اینترنت

70- جزییات بیشتر مبحث mate کردن

71- بررسی mate های پیچیده تر

72- جفت کردن یک قطعه یا مسیر

73-بررسی mechanical mate

74- mate کردن چند قطعه با استفاده از صفحات بنیادی

75- امکان link کردن یک یا چند skech

76- ایجاد layout sketh در assembly

77- ایجاد سوراخ های پیج بدون تعیین مختصات

78- ایجاد ورژن های مختلف از یک شئی

79- اضافه کردن اطلاعات به جدول

80-ایجاد assembly از ورژن های مختلف یک جسم

81- بررسی یک مثال از assembly

82- آموزش ساخت template به نام خود

83- بررسی صحیح بودن اطلاعات وارد شده

84- اطمینان حاصل کردن از صحیح بودن از زاویه ها

85- ترسیم یک drawing از یک قطعه

86- تعیین اندازه ها روی قطعه

87- نوشتن تعداد زیاد اندازه ها بوسیله ابزار ordinat

88- نوشتن اندازه های مربوط به حفره ها

89- ایجاد تمام اندازه ها یک جسم بصورت اتوماتیک

90- به کار گیری اشکال مختلف اندازه گزاری

91- ایجاد drawing از سه بعد

92-Custom Properties

93- بررسی چگونگی ایجاد لینک

94- ایجاد یک drawing از یک assembly

95- متریال دهی به هر جز از assembly

96- ایجاد بالن های معرفی اجزا

97- ایجاد کاتالوگی برای چگونگی assembly کردن اجزا

98- اضافه کردن توضیحات و تاریخ

99- معرفی مراجع آموزشیسرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2014

1-معرفی محیط نرم افزار

2-شروع کار, مدلسازی درمحیط SKETCH

3-مدل سازی دوبعدی مقدماتی

4- مدل سازی دوبعدی پیشرفته

5- استفاده ازقیدهادرمدل سازی2 بعدی

6- ابزارهای محیط ترسیمات 2 بعدی

7- مدل سازی احجام 3 بعدی

8- اصول پایه درمدل سازی 3 بعدی

9- پلن های زاویه دار

10-مدل سازی پیشرفته(قسمت اول)

11-مدل سازی پیشرفته(قسمت دوم)

12-دستورات تکمیلی

13-روشهای تکثیر(قسمت اول)

14-مثالهای تکمیلی

15-روشهای تکثیر(قسمت دوم)

16-دستورات تکمیلی محیط PART

17-محیط مونتاژ اسمبلی

18-مدلسازی همزمان با مونتاژ

19-مثال از مجموعه مونتاژ

20-نقشه کشی

21-بالن گذاری

22-ویرایش کردن پارت

23-نکات حرفه ای

24-مثال از مدلسازی پارت

25-مثال از مدلسازی پارت ومونتاژ

26-تمرینات تکمیلی

27-طراحی چرخ دنده مارپیچ

28-مدلسازی پره های پنکه


سرفصلهای آموزش SOLIDWORKS 2011

- معرفی محیط نرم افزار

- مدل سازی دو بعدی مقدماتی

- مدل سازی دو بعدی

- مدل سازی دو بعدی ، قیود

- تمرین دو بعدی

- میانبرها

- مدل سازی سه بعدی مقدماتی

- مدل سازی سه بعدی

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-1

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-2

- مسیرهای مارپیچ

- تمرین های سه بعدی

- تمرین های سه بعدی

- تمرین های سه بعدی

- روش های تکثیر

- مدل سازی سه بعدی

- مدل سازی پولی

- مدل سازی سه بعدی پیشرفته-3

- مدل سازی پیستون

- مدل سازی قطعات موتور-1

- مدل سازی قطعات موتور-2

- مدل سازی قطعات موتور-3

- مدل سازی قطعات موتور-4

- معرفی محیط مونتاژ (قسمت اول)

- معرفی محیط مونتاژ موتور(قسمت دوم)

- معرفی محیط مونتاژ موتور(قسمت سوم)

- تهیه نماهای انفجاری

- شبیه سازی حرکت ها

- تبدیل فایل های خام نرم افزارهای دیگر

- نقشه کشی –قسمت اول

- نقشه کشی –قسمت دوم

- مدل سازی چرخدنده مارپیچ

- مدل سازی بدنه پلاستیکی و قالب آن

- مدل سازی پره پنکه

- فرمول نویسی، پیکر بندی و استاندارد سازی

- مدل سازی چکش

- مدل سازی پیشرفته

- مدل سازی پیشرفته

- تمرین نهاییشماره سناسه اثر: 052555-00093-8


قیمت: 25,000 تومان


روش خرید: برای خرید آموزش سالیدورک 2016 - اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش سالیدورک 2016 - اورجینالبرچسب ها: آموزش، سی دی، آموزش تصویری سالیدورک، آموزش جامع سالیـدورک،
[ جمعه 19 خرداد 1396 ] [ 12:03 ق.ظ ] [ cctv 20 ]
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس